Karácsonyi János: Az első Lónyayak. Családtörténeti tanulmány (Nagyvárad, 1904)

AZ ELSŐ LÓNYAYAK | ____ ·· ____ | CSALÁDTORTENETI X­X TANULMÁNY χ χ IRTA ÉS OKLEVÉLTÁRRAL FELSZERELTE: DR. KARÁCSONYI JÁNOS EGYETEMI NY. R. TANÁR A MAGY. TUD. AKADÉMIA R. TAGJA. NAGYVÁRAD, NYOMATOTT A SZENT LÁSZLÓ NYOMDÁBAN. 1904. J\ "Y

Next