Kollányi Ferencz: Esztergomi kanonokok 1100-1900 (Esztergom, 1900)

ESZTERGOMI KANONOKOK 1100—1900. IRTA : KOLLÁNYI FERENCZ. A MAGYAR KATH. EGYHÁZ KILENCZ SZÁZ­ADOS ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL KIADJA AZ ESZTERGOMI FŐSZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN. ESZTERGOM BUZÁROVITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA 1900.

Next