Rómer Flóris: Árpás és a móriczhidai Szent Jakabról cimzett prépostság története (Pest, 1869)

ÁRPÁS ÉS A MÓRICZHIDAI SZENT JAKABRÓL CÍMZETT PRÉPOSTSÁG TÖRTÉNETE. IRTA HÓVER FLÓRIS. Különnyomat a „Győri Történelmi és Régészeti füzetek“ből. PESTEN, Aigner és Rautmann bizománya, 1869.

Next