Rómer Flóris: Árpás és a móriczhidai Szent Jakabról cimzett prépostság története (Pest, 1869)

ÁRPÁS ÉS A MÓRICZHIDAI SZENT JAKABRÓL CÍMZETT PRBPOSTSÁG TÖRTÉNETE. IRTA HÓVER FLÓRIS. Különnyomat a „Győri Történelmi és Régészeti füzetek“bői. PESTEN. Aigner és Rautmann bizománya. 1869.

Next

/
Thumbnails
Contents