Békefi Remig: A pásztói apátság története 1190-1702 (Budapest, 1898)

A PÁSZTÓI APÁTSÁG TÖRTÉNETE. II96—1762. IRTA Békefi Remig dr. CZISZTERCZI ÁLDOZÓPAP, EGYETEMI NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁR ÉS A MAGY. TUD. AKADÉMIA LEV. TAGJA. BUDAPEST, 1898.

Next