Békefi Remig: A pásztói apátság története 1702-1814 (Budapest, 1902)

A PÁSZTÓI APÁTSÁG TÖRTÉNETE 1702—1814. IRTA Békefi Rémig dr. CZISZTERCZI ÁLDOZÓPAP, EGYETEMI NYILV. RENDES TANÁR ÉS A MAGY. TUD. AKADÉMIA LEV. TAGJA, BUDAPEST, 1902.

Next