Békefi Remig: A pásztói apátság oklevéltára 1342-1812 (Budapest, 1902)

A PÁSZTÓI APÁTSÁG OKLEVÉLTÁRA 1342----1812. IRTA Békefi Rémig dr. CZISZTERCZI ÁLDOZÓPAP, EGYETEMI NYILV. RENDES TANÁR ÉS A MAGY. TUD. AKADÉMIA LEV. TAGJA. BUDAPEST, 1902.

Next