Kiss Kálmán: A Szatmári Református Egyházmegye története (Kecskemét, 1878)

A SZATMÁRI REFORM. EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE ISTA: KISS KÁLMÁN, nagy-körösi ref. képezdei tanár, előbb mándi ref. lelkész S A SZATMÁRI f^EF. EGYHÁZMEGYE LEVÉLTÁfVIOKA. SZERZŐ SAJÁTJA. KECSKEMÉTEN, NYOMATOTT TÓTH LÁSZLÓNÁL. 1878.

Next

/
Thumbnails
Contents