Pauer János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében (Székesfehérvár, 1847)

AZ EGYHÁZI REHD ÉRDEME MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBEN, Árfidab Míiiakitél karnBklf. JUTALMAZOTT PÁLYAMUNKA. IRTA PAVER JÁNOS A* SZÉKE8FEJÉRVÁRI PAPNEVELŐ-INTÉZETBEN LELKI IGAZGATÓ, HITTUDOMÁNYI HELYETTES-TANÍTÓ ÉS SZENT-SZÉKI ÜLNÖK. EiékeifeJépváNtt, ÖZVEGY SZÁMMER PÁLHÍ BETŰIVEL 1847.

Next

/
Thumbnails
Contents