Cherrier Miklós J.: A magyar egyház története (Pest, 1856)

A MAGYAR EGYHÁZ TÖRTÉNETE. Irta Charter Miklós r. posonyi kanonok, a szent Háromságról-nevezett siklósi apát, ca. k. tanácsos, a szép melvek, bölcsele­kedés, ■ hittudomány tudora, a pesti királyi tudományok egyeteménél a hittudományi kar tagja, ακ egyházi történelem s Jog hajdani r. tanára. A f. m. Bibornok, herczeg Áldor s esztergomi Érsek helybehagyásával. PESTEN, 1856. KIADJA HECKENAST GUSZTÁV.

Next