Chilkó László: A debreczeni r. katholikus egyház vázlatos története (Debrecen, 1877)

DEBRECZENI R. KATHOLIKUS EGYHÁZ VÁZLATOS TÖRTÉNETE. IRTA CHILKÓ LÁSZLÓ NAGYVÁRADMEGYEI L. SZ. ÁLDOZAR. DEBRECZEN, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1877. I­.

Next