Kazaly Imre: A katholikus egyházjogtan kézi könyve, különös tekintettel Magyarország jogi viszonyaira 1. (Vác, 1882)

A KATHOLIKUS EGYHÁZ JOGTAN KÉZI KÖNYVE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG JOGI VISZONYAIRA. HARMADIK ÚJONNAN ÁTNÉZETT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS. IRTA KAZALY IMRE, átdo&évt. o cl vác#i ■pa'p'nö'V&tdén&n­a& jhá&yocfr­i* c­cs.­ha&tokrfen&Ctni· ny. x­. -tadláva* I. KÖTET. VÁCZ, 1882. NYOMATOTT SERÉDY Q. SIKETN. IPARINT. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next