Kazaly Imre: A katholikus egyházjogtan kézi könyve, különös tekintettel Magyarország jogi viszonyaira 1. (Vác, 1882)

A KATHOLIKUS EGYHÁZ JOGTAN KÉZI KÖNYVE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG JOGI VISZONYAIRA. HARMADIK ÚJONNAN ÁTNÉZETT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS. IRTA KAZALY IMRE, átdo&évt, o cl vác#i ■pa'p'nö'V&tdéú&n a& jhá&yocfr i* c-c^.­ha&toirfen&Ctni· ny. x>. -tatláva* I. KÖTET. 340 VÁCZ, 1882. NYOMATOTT SERÉDY Q. SIKETN. IPARINT, KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents