Kazaly Imre: A katholikus egyházjogtan kézi könyve, különös tekintettel Magyarország jogi viszonyaira 2. (Vác, 1882)

A KATHOLIKUS EGYHÁZJOGTAN KÉZI­KÖNYVE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG JOGI VISZONYAIRA. HARMADIK ÚJONNAN ÁTNÉZETT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS. IRTA KAZALY IMRE, vác&-e-yy'há&YM<fy\frC'i átdozáv, o <x vác&i •pvWpö'ßi a# e-yyfiá&yoy í* ec^-tj.­ ^lá^tox-^é-mte-nv ny. t. -ta-ná-r­a. II. KÖTET. VÁCZ, 1882. NYOMATOTT SERÉDY G. SIKET N. IPARIΝΪ. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next