Nátafalussy Kornél: A keresztelő Szent Jánosról nevezett jászóvári egyház prépostjai (Rozsnyó, 1883)

A KERESZTELŐ SZENT JÁNOSRÓL NEVEZETT JÁSZÓVÁRI EGYHÁZ PRÉPOSTJAI. ÍrJ. NÁTAFALUSSY KORNÉL, A JÁSZÓVÁRI PREMONTREI KANONOKKÉNT­ TAGJA S A ROZSNYAI KATH. FŐGIMNÁZIUM IGAZGATÓJA. ROZSNYÓ, 1883. KOVÁCS MIHÁLY KÖNYVNYOMDÁJA.

Next