Nátafalussy Kornél: A keresztelő Szent Jánosról nevezett jászóvári egyház prépostjai (Rozsnyó, 1883)

MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELETŰ KACZVINSZKY VIKTOR Úrnak, A JÁSZÓVÁRI PREMONTREI KANONOKREND FŐPAPJÁNAK, A JÁSZÓVÁRI, KERESZTELŐ SZENT JÁNOSRÓL, ---- A LELESZI, SZENT KERESZTRŐL — ÉS A NAGYVÁRADHEGYFOKI, SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚRÓL CZÍMZETT EGYHÁZAK APÁTJA ÉS SÜVEGES PRÉPOSTJÁNAK, A MAGYAR-OSZTRÁK RENDKERÜLET MÁSODFELÜGYELŐJÉNEK, AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­EGYESÜLET TISZTELETI TAGJÁNAK, A FERENCZ-JÓZSEF-REND KÖZÉPKERESZTESÉNEK, A KASSAI SZENTSZÉK ÜLNÖKÉNEK STB. STB. 1*

Next