Mihalovics Ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon 1. (Budapest, 1900)

A KATHOLIKUS PREDIKÁCZIÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON A BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM HITTANI KARA ÁLTAL A HORVÁTH-ALAPBÓL 2000 KORONA DÍJJAL JUTALMAZOTT PÁLYAMŰ IRTA Dr. MIHALOVICS EDE I. KÖTET A KERESZTÉNYSÉG BEHOZATALÁTÓL PÁZMÁNYIG Az esztergomi egyházi főhatóság engedelmesei ( BUDAPEST A STEPHANEUM NYOMÁSA 1900

Next

/
Thumbnails
Contents