Mihalovics Ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon 1. (Budapest, 1900)

A KATHOLIKUS PRÉDIKÁCZIÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON A BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY­EGYETEM HITTANI KARA ÁLTAL A HORVÁTH-ALAPBÓL 2000 KORONA DÍJJAL JUTALMAZOTT PÁLYAMŰ ÍRTA Dr. MIHALOVICS EDE I. KÖTET A KERESZTÉNYSÉG BEHOZATALÁTÓL PÁZMÁNYIG Az esztergomi egyházi főhatóság engedelmesei ( BUDAPEST A STEPHANEUM NYOMÁSA

Next