Mihalovics Ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon 2. (Budapest, 1900)

A KATHOLIKUS PRÉDIKÁCZIÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON A BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY­EGYETEM HITTANI KARA ÁLTAL A HORVÁTH-ALAPBÓL 2000 KORONA DÍJJAL JUTALMAZOTT PÁLYAMŰ ÍRTA Dr. MIHALOVICS EDE II. KÖTET PÁZMÁNY PÉTERTŐL NAPJAINKIG Az esztergomi egyházi főhatóság engedelmével BUDAPEST A STEPHANEUM NYOMÁSA

Next