Boncz Ferencz: A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vonatkozó főbb rendeletek (Budapest, 1878)

A KATHOLIKÜS FŐPAPI HAGYATÉKOK KÖRÜLI ELJÁRÁS ús ERRE VONATKOZÓ FŐBB BEN DELETEK. A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIÉ. MINISTERIUM MEGBÍZÁSÁBÓL KÖZLI Boncz Ferencz, MINISTER! TANÁCSOS, KÖZALAPÍTVÁNYI KIR, ÜGYIGAZGATÓ.--®λ£9>®£ο)&2-BUDAPEST. NYOMATOTT A MAC,VAR K1R. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 878.

Next

/
Thumbnails
Contents