Thury Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület története 1. (Pápa, 1908)

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TÖRTÉNETE. IRTA THURY ETELE THEOLOGIA­ AKADÉMIAI TANÁR. ELSŐ KÖTET. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL, 1908.

Next