Ackermann Kálmán: Forgách Ferenc biboros, esztergomi érsek (Budapest, 1918)

FORGÁCH FERENC BÍBOROS, esztergomi érsek ÉLETRAJZI TANULMÁNYOK AZ ELLENREFORMÁCIÓ KORÁHOZ IRTA ACKERMANN KÁLMÁN ÁLL. FŐGIMN. HITTANÁR. BUDAPEST, 1918. HEISLER és KÓZOL KŐ- és KÖNYVNYOMDA­ MŰINTÉZET II. KER., ZITA KIRÁLYNÉ­ ÚT 1. SZÁM.

Next