Császár Elemér: A Pálos-rend föloszlatása (Budapest, 1901)

A IATA CSÁSZÁR ELEMER Κ(’ILDT­­LEN Υ­­)ΜΛИ A „SZÁZADOK" 1001 ÉYI FOLYAMÁBÓL BUDAPEST AZ ATHEN­ALOM IRODA­LMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA 1901

Next