Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétől a püspökség felállításáig (Lőcse, 1899)

A SZEPESI PRÉPOSTSAG VÁZLATOS TÖRTÉNETE KEZDETÉTŐL A PÜSPÖKSÉG FELÁLLÍTÁSÁIG. í RT A DR PIRHALLA MÁRTON, PODOI.INI PLÉBÁNOS. CSÁSZKA GYÖRGY KALOCSAI ÉRSEK KÖLTSÉGÉN KIADVA. LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖ NYVNYO M DAjABAN. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents