Szokolszky Bertalan: A százéves Kassai püspökség. 1804-1904 (Kassa, 1904)

A SZÁZÉVES KASSAI PÜSPÖKSÉG. 1804—1904. IRTA SZOKOLSZKY BERTALAN, SZ. SZÉKI TANÁCSOS, PLÉBÁNOS. KASSA VITÉZ A. UT. NYOMÁSA 1904. A FÉNYNYOMATÚ TÁBLÁK ÉS A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT KÉPEK DIVALD KÁROLY FIA EPERJESI MŰINTÉZETÉBEN KÉSZÜLTEK.

Next