Pfeiffer Antal: A kegyes tanitórendiek temesvári társházának és a főgymnásiumnak története (Temesvár, 1896)

A KEGYES TANITÓRENDIEK TEMESVÁRI TÁRSHÁZÁNAK ÉS A FŐGYMNÁSIUMNAK ΑΤΟ sp t? 1ST TG? Ύ7 X vJ XX X JCälN Jűi X Jizäx PPEIFFEH -A-üTT-A-Ij, KKGYESltENGI FÜGYMN. IGAZGATÓ. TEMESVÁROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-KGYHÁZMBOYKl KÖNYVSAJTÓN. ] 89Ö.

Next

/
Thumbnails
Contents