Pfeiffer Antal: A kegyes tanitórendiek temesvári társházának és a főgymnásiumnak története (Temesvár, 1896)

A KEGYES TANITÓRENDIEK TEMESVÁRI TÁRSHÁZÁNAK ÉS A FŐGYMNÁSIUMNAK ΑΤΟ jp t? 1ST TG? Ύ7 X vJ XX X JC­jN Jai X Jizäx PPEIFFEH -A-ITT-A-II, KEGYESK­ENGI FŐGYMN. IGAZGATÓ. TEMESVÁROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMBOYKI KÖNYVSAJTÓN. 1­896.

Next