Pfeiffer Antal: A kegyes tanitórendiek temesvári társházának és a főgymnásiumnak története (Temesvár, 1896)

Next