Beöthy Zsigmond: Az egyházi közigazgatás kézikönyve 1. (Budapest, 1889)

EGYHÁZI KÖZIGAZGATÁS KÉZIKÖNYVE IRTA EÖTVÖS KÁROLY LAJOS ΚΠΙ. TANFELÜGYELŐ. BEVEZETTE BEÖTHY ZSIGMOND NYUG. KIR. ÍTÉLŐTÁBLÁT TANÁCSELNÖK. EGYHÁZMEGYEI GONDNOK, FŐRENDIHÁZI TAG, STB. I KÖTET BUDAPEST, 1889. KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR ARAD KÖNYVKERESKEDÉSE (a m. t. akadémia épületében)

Next