Beöthy Zsigmond: Az egyházi közigazgatás kézikönyve 2. (Budapest, 1893)

AZ EGYHÁZI KÖZIGAZGATÁS KÉZIKÖNYVE IRTA EÖTVÖS KÁROLY LAJOS KIR. TANFELÜGYELŐ. BEVEZETTE BEÖTHY ZS1GMOND NYUG. KIR. ÍTÉLŐTÁBLÁI tanácselnök, egyházmegyei gondnok. FŐRENDIHÁZI TAG, STB. II. KÖTET. E E L E KEZE T I I S K 0 L A J 0 G. BUDAPEST, 1893. KIADJA HOHNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKERESKEDÉSE (a M. T. AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN).

Next

/
Thumbnails
Contents