Mohl Antal: A Mária-kongregácziók története. Különös tekintettel hazánkra (Győr, 1898)

A pIa-KONGREGÁCZIÓK TÖRTÉNETE. KÜLÖNÖS TEKINTETTEL· HAZÁNKRA KIADTA : Dr. MOHL* Al­TAL·. A ft. egyházmegyei hatóság engedelmével. KÉZIRATUL. GYŐR, 1898. GYŐREGYHÁZMEGYE KÖNYVNYOMDÁJA.

Next