Szelényi Ödön: A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig (Pozsony, 1917)

Next