Czobor Béla: Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke (Pest, 1872)

■ÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELETDÖ: IPOLYI ARNOLD URNAK, bbsztbrichbányai püspökiek, a hagy. tudományos akadémia ABIDES TAGJÁNAK, A HAGY. TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ALELNÖKINEK, stb. hálás tisztelete és hódolata jeléül AJÁNLJA A SZERZŐ.

Next