Békefi Remig: A cziszterczi rend története Magyarországban 1142-1896 (Budapest, 1896)

A CZISZTERCZI REND TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGBAN 1142—18Θ6. IRTA BÉKEFI RÉMIG DR., CZISZTERCZI ÁLDOZÓPAP, A REND TÖRTÉNETÍRÓJA S EGYETEMI MAGÁNTANÁR. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR SAJTÓJA, 1896.

Next