Kemény Lajos: A reformáczió Kassán (Kassa, 1891)

KASSÁN. OKLEVÉL­­TÁRRAL. IRTA IFJ. KEMÉNY LAJOS. KASSA BERNOVITS G. KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA, 1891.

Next