Kenessey Béla: Százéves küzdelem a kassai református egyház megalakulásáért 1550-1650 (Budapest, 1894)

SZÁZÉVES KÜZDELEM A KASSAI REFORMÁTUS EGYHÁZ MEGALAKULÁSÁÉRT. 1550—1050. IRTA RÉVÉSZ KÁLMÁN, KASSAI EVANO. REFORM. LELKÉSZ. EGYHÁZMEGYEI TANÁCSBIRÓ, A M. PHOT. IROD. TÁRS. IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNYÁNAK TAGJA. BUDAPEST, 1894. HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.

Next