Károly János - Nyirák Sándor: Emlékkönyv a székesfehérvári püspöki megye százados ünnepére 1877 (Székesfehérvár, 1877)

emlékkönyv A SZÉKESFEHÉRVÁRI PÜSPÖKI MEGYE SZÁZADOS ÜNNEPÉRE. 1877* KÖZREBoCSáJTJÁK JA­N­O S ESNyIRAK­OvÁ ANDOR EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZEK. AROLY SZÉKESFEHÉRVÁROTT, NYOMATOTT A „VÖRÖSMARTY·* KÖNYVNYOMDÁBAN. 1Θ77.

Next