Kovács Béla: A szepsii ev. ref. egyház története levéltári okmányok s az egyházi feljegyzések alapján (Sárospatak, 1896)

A SZEPSII EV. REP. EGYHÁZ TÖRTÉNETE LEVÉLTÁRI OKMÁNYOK S AZ EGYHÁZI FELJEGYZÉSEK ALAPJÁN. IRTA KOVÁCS BÉLA A SZEPSILITVANG. REFORM. EGYHÁZ LELKÉSZE. A TISZTA JÖVEDELEM AZ »EGYHÁZI ALAPHOZ« CSATOLTATIK. KIADTA A SZEPSII EV. REF. EGYHÁZ. ·* SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL, 1896.

Next