Kovács Béla: A szepsii ev. ref. egyház története levéltári okmányok s az egyházi feljegyzések alapján (Sárospatak, 1896)

A SZEPSII EV. REP. E&YHAZ TÖRTÉNETE LEVÉLTÁRI OKMÁNYOK S AZ EGYHÁZI FELJEGYZÉSEK ALAPJÁN. IRTA KOVÁCS BÉLA A SZEPSILJTVANG. REFORM. EGYHÁZ LELKÉSZE. A TISZTA JÖVEDELEM AZ »EGYHÁZI ALAPHOZ« CSATOLTATIK. KIADTA A SZEPSII EV. REF. EGYHÁZ. ·* SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ BV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents