Oltványi Pál: A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája (Szeged, 1886)

A SZEGEDI PLÉBÁNIA ÉS A T. PIARISTA ATYÁK SZEGEDI KRÓNIKÁJA. A PIARISTÁK SZEGEDEN 1720—1886. CZIMÜ KÖNYVNEK BÍRÁLATÁUL. IRTA : OLTVÁNYI PÁL, prépost, pápai kamarás, Szeged város köztörvényhatósági bizottságának tagja, a szegedi apácza-iskolák igazgatója. SZEGED, 1886. NYOMATOTT BÁBA SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next