Takáts Sándor: A főváros alapította Budapesti Piarista Kollégium története (Budapest, 1895)

A FŐVAROS ALAPÍTOTTA BUDAPESTI PIARISTA KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE. IRTA TAKÁTS SÁNDOR. SZÁMOSKÉPPEL ÉS MŰMELLÉKLETTEL. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents