Takáts Sándor: A főváros alapította Budapesti Piarista Kollégium története (Budapest, 1895)

A FŐVÁROS ALAPÍTOTTA BUDAPESTI PIARISTA KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE. IRTA TAKÁTS SÁNDOR. SZÁMOS KÉPPEL ÉS MŰMELLÉKLETTEL. BUDAPEST: HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA

Next