Békefi Remig: A czisztercziek középkori iskolázása Párisban. Székfoglaló értekezés (Budapest, 1896)

A CZISZTERCZIEK KÖZÉPKORI ISKOLÁZÁSA PÁR 18 ΕΑΝ. S Ζ É Κ ¥ Ο (I L ALO É R T E K E ZÉS. I)K BÉKE FI BEMIG BKV. TAGTÓL·. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1896. évi október 12-iki ülésén.) BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents