Békefi Remig: A czisztercziek középkori iskolázása Párisban. Székfoglaló értekezés (Budapest, 1896)

A CZISZTERCZIEK KÖZÉPKORI ISKOLÁZÁSA PÁR 18 ΕΑΝ. S Ζ É Κ ¥­Ο (I L­ALO É­R­T­E­K­E­ZÉS. I)K BÉKE FI BEMIG BEV. TAGTÓL­. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1896. évi október 12-iki ülésén.) BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, 1890.

Next