Liszkay József: A nagy-győri evangeliomilag reformált egyház multja és jelene (Győr, 1868)

A NAGY-GYŐRI EVANGELIOMILAG REFORMÁLT EGYHÁZ MÚLTJA ÉI JELENE ÖSSZEFÜGGÉSBEN HAZÁNK POLITIKAI S VALLÁSOS wmmmmNL IRTA LISZKAY JÓZSEF, A NEVEZETT EGYHÁZ LELKÉSZE. A NAGY-GYŐRI REF. EGYHÁZI­ LAK KŐNYOMATÁVAL­GYŐR. KIADJA HENNICKE REZSŐ, 1­8­6­8.

Next