Bellaagh Aladár: Káldi válogatott egyházi beszédei (Budapest, 1891)

KÁLDI VÁLOGATOTT EGYHÁZI BESZÉDEI. BEVEZETÉSSEL ÉS SZÓTÁRRAL, SZERKESZTETTE BELLAAGH ALADÁR KÖZÉPISKOLAI TANÍTÓ. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT­ MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next