Bács-Bodrog vármegye 1. kötet (Magyarország vármegyéi és városai, 1909)

Y'A BÁCS-BODROG­ VÁRMEGYE I. AZ ORSZÁGOS MONOGRAFIA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT ÉS A BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE DE BOROVSZKY SAMU A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TITKÁRA, S E TÁRSULAT, VALAMINT A M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA 98 MŰMELLÉKLET, 245 KÉPPEL, EZEK KÖZÖTT EGY TÉRKÉP. ÉS KÉT SZÍNES MŰLAP. BUDAPEST ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG V., Arany János­ utcza 1. A Magyar Tudományos Akadémia épületében.

Next