Gömör-Kishont vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1903)

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI (MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA) A MAGYAR KORONA ŐRSZÁKAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZI­K­LOPÉDI­Á­J­A A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR HOROVSZKY SAMU a m. tud. akadémia tagja, a m. történelmi, a m. heraldikai és genealógiai és a m. néprajzi társaságok választmányi tagja SZÁMOS SZÍNES MELLÉKLETTEL, MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL ÉS SZÖVEG­KÉPPEL. GÜMÖSI-KISS­ONT VÁRMEGYE, BUDAPEST APOLLO IRODALMI TÁRSASÁG

Next

/
Thumbnails
Contents