Hont vármegye és Selmeczbánya (Magyarország vármegyéi és városai, 1906)

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZ­GAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZIKLOPÉDIÁJA A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐ­BIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI D£ BOROVSZKY SAMU A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI, A M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA SZÁMOS MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL ÉS SZÖVEG­KÉPPEL HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA BUDAPEST, ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG V., Magyar Tudományos Akadémia-épület.

Next