Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 2. kötet (Magyarország vármegyéi és városai, 1911)

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZ­GAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZIKLOPÉDIÁJA A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐ­BIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DO­BOROVSZKY SAMU A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TITKÁRA, S E TÁRSULAT, VALAMINT A M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA SZÁMOS MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL S SZÖVEGKÉPPEL PEST-PILIS-POLT-KISKUN VÁRMEGYE 1­. BUDAPEST ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG V., Arany János­ utcza 1. A Magyar Tudományos Akadémia épületében.

Next