Somogy vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1914)

­MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZO­NYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZIK­L­OPÉDIÁ­J­A A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐ­BIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI CSÁNKI DEZSŐ DR ORSZÁGOS FŐLEVÉLTÁRNOK, A MAGYAR TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA, A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÜGYVEZETŐ ALELNÖKE SZÁMOS MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL S SZÖVEGKÉPPEL SOMOGY VÁRMEGYE BUDAPEST, ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG V., ARANY JÁNOS­ UTCZA 1. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN

Next