Somogy vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1914)

­1\k\°\ SOMOGY VÁRMEGYE SOMOGY VÁRMEGYE MONOGRAFIA-BIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT ÉS A SOMOGYVÁRMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE CSÁNKI DEZSŐ DR ORSZÁGOS FŐLEVÉLTÁRNOK, A MAGYAR TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA, A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÜGYVEZETŐ ALELNÖKE EGY TÉRKÉPPEL, 53 SZÖVEGKÉPPEL ÉS 108 MŰLAPON 850 KÉPPEL BUDAPEST, ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG V., ARANY JÁNOS­ UTCZA 1. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN

Next