Torontál vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1912)

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZ­GAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZIKLOPÉDIÁJA A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐ­BIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI BOROVSZKY SAMU , A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TITKÁRA, S E TÁRSULAT, VALAMINT A M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA SZÁMOS MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL S SZÖVEGKÉPPEL TORONTÁL VÁRMEGYE BUDAPEST ORSZÁGOS MONOGRÁFIA TÁRSASÁG V., ARANY JÁNOS­ UTCZA 1. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next