Borsszem Jankó, 1881 (14. évfolyam, 1-52. (677-728.) szám)

1881-07-17 / 29. (705.) szám

Borsszem Jankó. Julius 17. 1881. Szláv zarándokok Rómában. A városliget szépítése. — Bizottsági jelentés. — M­iután bizottságunkat Török József gyógysze­rész úrral, ki a szépítő szerek terén elismert te­­'V*' kintély, kiegészítettük, — megszemléltük a vá­rosligetet. A városerdőbe érve sajnosan tapasztaltuk, hogy a pázsit egészen kopott, mert a t. közönség folyton rajta ül vagy hever. Hogy ezt megakadályozzuk, ajánljuk, hogy a pázsit közé gombostűk tüzdeltessenek és így senki rá ne ülhessen. Jó volna az eddigi kutak helyett szökő­kutakról gondoskodni. Szebb elnevezésül ajánljuk az »Ormay­­kutak« kifejezést. Új ültetvényül legalkalmasabb volna a százszorszép. A városligeti tó vizét le kellene csapolni és a víz helyébe Eau de Lys de Loise-zal megtölteni, mely igen hathatós szépítő szer. Az állatkertből az oroszlánt, tigrist és egyéb vad­állatokat szabadon kell ereszteni, ezáltal a városliget sokkal regényesebbé fog válni. A tűzjátéktér népies mulatságain is változtatni kell. A Paprika Jancsi nevét szebb hangzás kedvéért belügyminiszteri engedélylyel Borsos Arthurra kell vál­toztatni, a fülsértő kintornák helyett vasárnaponként a nemzeti színház zenekara tartson előadást, a nép ízlésé­nek nemesítésére pedig a panorámákban látható mázo­­latok helyébe az Eszterházy-képtár festményei állítan­­dók ki. XIII. Leo pápa: Nagyon sajnálom, kedves híveim, de épen most nincs semmi drótoztatni valóm. Deligrám. ЛЭ r. Karl "W­olff­­u­sm­agr Herrmannstadt. Szerfuz, kradulkrozog gedfes retagdér ur lyeneru pezidhesz, amid dardoda genfeg gipszdázsnál, amid gil­­deg a Nimeduaszákpull. Ikosz, wahr is, hoch Deutsch­land ! Elljen ! Ogármennyid fotyung elnyomja motyorog­­dull, marata kéd jokod vegyverneg, zsimbfiroszni a mo­­tyord ézs — haszutni, a mennyid detszik. Schimpfen és elnyomásról lügen dehát bádrámn ezudann is ! P. P. Tóbiás Kraxelhuber.

Next