Brassói Friss Ujság, 1935. október (4. évfolyam, 273-303. szám)

1935-10-01 / 273. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni Kedd, 1935. október 1. Főszerkesztő: DR. TÖKÖS LÁSZLÓ —willin'.[ Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Bidet». Regele Ferdinand 62. yiSinT­J Mai számunk 10 eSdarc ára % lel VL évfolyam, 273. szám Anglia, Francia- ás Olaszország közös demarsa Németországhoz A némelvidéki uszítások beszüntetését követelik. Tartsa tisztesetben Német­ország a békeszerződést BERLIN, ANGLIA, FRANCIAORSZG ÉS OLASZORSZÁG BERLINI NAGYKÖVETEI SZOMB­ATON DÉLBEN KÜLÖN DEMAR­SÓT NYÚJTOTTAK ÁT A BERLINI KÜLÜGYMINISZÉRIUMBAN A KLAIPEDAI VÁLASZTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN- A HÁROM NAGYKÖVET SZÓBAN IS KIFEJEZTE KORMÁNYÁNAK AZT A FELFOGÁSÁT, HOGY NÉMETORSZÁG TARTOZIK MINDEN VO­NATKOZÁSBAN RESPEKTÁLNI A BÉKESZERZŐDÉSEKNEK KLAIPEDÁRA VONATKOZÓ RÉSZÉT ÉS KÉSŐBB A LITVÁN KOR­MÁNNYAL MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOKAT. A N­AGYHATALMAK GARNAGIÁT KÉRNEK A NÉMET KORMÁNYTÓL ARRA VONATKOZÓLAG, HOGY A VÁLASZTÁSOK TELJES RENDBEN FOGNAK LEFOLYNI ÉS EGYBEN FIGYELMEZTETTÉK A NÉ­MET KORMÁNYT, HOGY A BERLINI SAJTÓBAN KOLPORTÁLT USZÍTÁSOK MESSZEMENŐ NEMZETKÖZI KÖVETKEZMÉNYEK­KEL JÁRNÁNAK­ Enyhült a helyzet az olasz minisztertanács óta London. Az olasz minisztertanács szombati határozatait főként az angol—olasz viszony szempontjából elhatározó fontosságú­nak tekintik. Az angi sajtó főleg a minisztertanács halászatainak azt a részét emeli ki, amelyben AZ OLASZ KORMÁNY BIZTOSÍTJA AZ ANGOL KORMÁNYT A KELETAFRIKAI KÉRDÉSBEN VALÓ TOVÁBBI TÁRGYA­­LÁSI HAJLAMOSSÁGÁRÓL. Az angol közvélemény a hivatalos kommünikének ezt a részét úgy fogja fel, mint Olaszország ajánlatát a kétoldali tárgyalá­sok megkezdésére. Londoni magánértesülés szerin Anglia nem tartja összeegyeztethetőnek, hogy mint a Népszövetség legfőbb táma­sza, a Népszövetségen kívül kezdjen tárgyalásokat valamelyik másik nagyhatalommal- Amennyiben azonban a népszövetségi tanács arra az álláspontra helyezkedne, hogy a keletafrikai kérdés az érdek­elt felek közvetlen tárgyalása révén erem­ényesebb lenne és a tárgyalások felvételére megadná a felhatalmazást, úgy anglia hajlandónak mutatkozik ily IRÁNYÚ TÁRGYALÁSOKAT KEZDENI­másokat kezdeni Olaszországgal ? Anglia hajlandó közvetlen táróvá­ Hitlert rövideseit lemondásra kény­­ ríteni, hogy lemondjon a kan­cellári állásról. A harc tulaj­­donképen dr. Schacht és a nemzeti szocialisták között folyik­ Az elmul héten több nemzeti szocialista vezető fel­kereste Hitlert és felszólítot­ta, hogy mondassa le Schach­Már nem a kancellár veseát kenem­­ veselik.­­ S Mr. Schacht felét követelik a radikáliséba­­ Strisser Ott a­ssensációs jóslata­ tot és kezdjenek hozzá az anti­kapitalista politikához. Hitler válasza az volt, hogy Schacht­­ra szüksége van, mert nélküle nem képes a hadsereg felsze­relését elvégezni, október fo­lyamán azonabn Schacht­er-t el fogják bocsát­­ani állásából. Páris. Dr. Strasecz Otto, a horogkeresztes uralom nagy ellenfele tegnap az „Excelio“ munkalapénak nyilatkozott a németországi állapotokról. Hitler ma már nem vezet, ha­nem őt vezetik, sőt nem sok idő múlva rá fogják kénysze­­ rzerüü­k ellenfelei? A „fekete front“­­— folytatta S­traeger — minden ekjével meg fogja aakdályozni a há­ború kitörését és ha Német­ország mozgósítani akar, úgy a forradalom­ azon a napon tör ki. Németország egyelőre nem gondol puccsra a Memel­vidéken Paris. Uniformation berlini leve­lezője a következőket jelenti: Jól. Informált helyről szerzett hírek sze­rint nem felel meg a valóságnak az a hír, hogy Németország állam­csiny végrehajtására készül a Me­melvidéken• Németország még nem tekinti megérettnek a nemzetközi helyzetet egy ilyen lépés végrehaj­tására. Igaz azonban, hogy a né­mi választási propaganda mindent elkövet annak dokumentálására, hogy a Merne vidék többsége ma is Németország mellett áll érzemi-Ica, ú­z FÖLDRENGÉS VOLT TÖBB DÉLFRANCIAORSZÁGI VÁROSBAN Paris. Több délfranciaországi vá­rosban tegnap este erős földrengést éreztek, amit hatalmas földalatti moraj kísért. A földrengés sehol anyagi kárt nem okozott.

Next