Budapest, 1947. (3. évfolyam)

7. szám - ÉPÜLNEK A PESTI HIDAK

ÉPÜLNEK A PESTI HIDAK A Kossuth-híd és a Szabadság-híd felépítése után azonnal megkezdődött a többi híd újjáépítésének mun­kája. A szorgos munkáskezek először a Margit-híd szelvényeit emelik helyükre, s július végén, az utolsó Margit-hídroncs ki­emelése után, megkezdődik majd a Lánchíd roncsainak ki­emelése, hogy a jubileumi év végén legrégibb hidunk is régi alakjában ünnepelhesse a sza­badságharc évfordulóját és az újjáépítés lendületét. CTPOflTCfl nEIÜTCKME MCObIT Cpa3y noc^e 3aKOHnaHHH nOCTpOHKH MOCTOB KoiIiyT H Cßoöoabi Hana^HCb paöoTbi no BOCCTaHOB/ieHHK) OCTaJIbHblX MOCTOB. IlpH^eacHbie paöoMHe pyKH npeatae Bcero npncTyn-HJIH K BOCCTaHOB^eHHIO MOCTa MaprHT, B KOHHC mon« 6ynyr nOaHHTbl H3 BOflbl OÖ.ÍIOMKH LlenHoro MocTa, HTO6H B KOHUC roÖH^eÜHoro roaa Haui caMbiü CTapbiü MOCT ciwor 0Tnpa3a-HOBaTb B npeaiHeM ero BHAE, rOaOBUIHHy OCBOÖOÄHTe^bHOÜ 6opb6bi H ycnexH. cae^AHHBIE Ha no^Be BoccTaHOB/ieHHH. THE BRIDGES OF BUDA­PEST ARISE No sooner than the Kossuth and the Liberty Bridges were ready than steps were taken to rebuild the other wrecked bridges. To begin with, the iron fundations of the Margaret Bridge were laid ; the removal of the wreckage of the Chain Bridge will begin shortly. It is intended that the capital's oldest bridge should stand again when the centenary of the Liberty Wars is celebrated next year. LES PONTS DE PEST SONT EN COURS DE CONSTR. Aprés avoir achevé la con­struction des ponts Kossuth et de la Liberté, on s'est mis immédiatement ä la recon­struction des autres ponts. I n travail assidu. des mains ouv­riéres, a pu tout d'abord, renflouer et monter ä leurs places les débris du pont Marguerite. Vers fin juillet on commencera le renflouement des restes du pont de Chai­ne afin de pouvoir, vers la fin de l'année jubilaire, rétablir le plus ancien des ponts sous sa forme premiere et féter l'anniversaire de la Guerre d'Indépendance et l'essor de la reconstruction.

Next

/
Thumbnails
Contents