II. kerületi községi polgári fiúiskola, Budapest, 1928

6 13. Oppitz Vilma r. tanár, oki. polg. isk. tanár. Tanított számtant, mértant, növény- és állattant heti 20 órában. A tanári testület másod­­jegyzője. 14. Dr. Perjéssy Kálmán iskolaorvos. Tanított egészségtant heti 6 órában. Az orvosi szertár őre. 15. Petschner Mária r. tanár, oki. polg. isk. tanár. Tanított magyart, németet, mezőgazdaságtant heti 20 órában. 16. Rezik Béla r. tanár, oki. középisk. énektanár. Tanított éneket és karéneket heti 14 órában. Az énekszertár őre. 17. Schannen Jenő r. tanár, oki. polg. isk. kézimunka tanár és oki. középisk. énektanár. Tanított kézimunkát és mezőgazdaságtant heti 20 órában. A kézimunkaszertár őre. 18. Schultz Emilia id. tanár, oki. polg. isk. tanár. Tanított számtant, mértant, természettant heti 20 órában. A természettani szertár őre. 19. Szakács Ödön r. tanár, oki. polg. isk. tanár. Tanított magyart, földrajzot és közgazdaságtant heti 20 órában. A tanári könyvtár őre. 20. Truppéi Béla r. tanár, oki. középisk. rajztanár. Tanított rajzot és mezőgazdaságtant heti 19 órában. A mértani rajzszertár őre, az ifjúsági önképzőkör vezető tanára. 21. Bordi János szolgálattételre beosztott kereskedelmi isk. r. tanár, oki. középisk. torna- és szépírástanár, Deme Bálint helyettese. 22. Schrott Sándor h. tanár, oki. középisk. tornatanár, Bordi János helyettese. Tanított tornát heti 20 órában. A tornaszertár őre. Varga Károlyné iskolanővér. Dr. Fekete Mihály róm. kath., Baulovits Zoltán dr. gör. kath., Jancsi László unit., Mirtse Árpád ev. ref., Glatz József ág. ev., Nedelykovits Velimir gör. keleti szerb, Pollák Jakab izr. hitoktatók. IV. Személyi változások. Mulasztások. a) Személyi változások. Részint berendelés, részint betegségek miatt több személyi változás volt, amelyeket a tanács a következőképen intézett el: 1. Deme Bálint tanárt a testnevelési ügyosztályba rendelte be s helyettesítésével Bordi János tanárt bízta meg. Bordi szeptember 11-től az év végéig szabadságot kapott s óráit Schrott Sándor tanár látta el. 2. Petschner Mária tanárnő szeptember 1-től szeptember 19-ig volt beteg. Helyettese Jablonkai József tanár volt. 3. Bodor Béla tanár súlyos betegsége miatt szeptember 10-től január 5-ig, majd március 11-től április 24-ig hiányzott. Mindkét esetben dr. Szabó Mihály tanár helyettesítette. 4. Dr. Eőrsi Julia tanárnő október 8-tól április 18-ig volt beteg­­szabadságon. Óráit Jablonkai József tanár látta el. 5. Holló Károlyné tanárnő betegsége miatt február 5-től március 19-ig mulasztott. Helyettese dr. Szabó Mihály tanár volt.

Next

/
Thumbnails
Contents